Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI DAN
PROGRAM Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA OŠ Dob
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Petek, 10. 6. 2022, od 8.20do 12.45
VODJA A. Š. Tomšič
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Andreja Š. Tomšič, B. Černčič, Tina Jerkič, Nataša Kragelj
ZUNANJI SODELAVCI SAFE.SI
RAZRED, ODDELEK 8. a, 8. b, 8. c
ŠTEVILO UČENCEV 64
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA Učilnica GOS, GUM in TJA1
TRAJANJE (v šolskih urah) 5 ur
Okvirni stroški na učenca Stroški predavanja
Malica, kosilo Malica v šoli
Odgovorna oseba za objavo na spletu Andreja Š. Tomšič