Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

ŠPORTNI DAN
PROGRAM Preverjanje znanja plavanja, športne igre v šoli
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Atlantis Ljubljana
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Petek, 3. 6. 2022
VODJA Boštjan Brnot
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Boštjan Brnot, Rok Mandl, razredničarke
ZUNANJI SODELAVCI /
RAZRED, ODDELEK 4. razred
ŠTEVILO UČENCEV 17+18+19 = 54
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA

Pred šolo Krtina 9.50

Pred šolo Dob 10.00

ODHOD avtobusa

Krtina 10.00

Dob 10.10

PRIHOD avtobusa 12.45 Dob, 12.55 Krtina
TRAJANJE (v šolskih urah) 5 šolskih ur
Okvirni stroški na učenca plavanje 7,5€ +prevoz
Malica, kosilo Šolska malica
Odgovorna oseba za objavo na spletu Spremljevalci skupin