V področje dela šolske svetovalne delavke spada tudi pomoč učencem in staršem pri uveljavljanju pravic s socialnega področja.
 
Če ste ostali brez službe in se soočate s finančnimi težavami, vam omogočamo pomoč pri plačilu šole v naravi, taborov, dnevov dejavnosti… To pomeni, da krijemo (v celoti ali delno) stroške šole v naravi, taborov tistim, ki so do tega upravičeni.
 
Pri dodelitvi subvencije upoštevamo naslednje kriterije:
 
  •    prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
  •    višina dohodka na družinskega člana, pridobljena iz odločbe o otroškem dodatku;
  •    posebnosti v družini (izguba zaposlitve staršev, bolezen ali smrt v družini, enostarševska družina …).

Subvencijo šolske prehrane ureja pristojen Center za socialno delo.

Interni Pravilnik o denarni pomoči socialno šibkejšim najdete pod rubriko osnovni podatki/dokumenti šole.
 
Vlogo za subvencijo šole v naravi, taborov najdete pod rubriko osnovni podatki/obrazci.
 
Če niste upravičeni subvencije šolske prehrane, pa imate kljub temu težave pri poravnavi plačila, se oglasite pri šolski pedagoginji. Skupaj bomo poiskali druge možnosti pomoči.