Lokacijatelefonska številka
Tajništvo01 724 01 80
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice01 724 01 82
Zbornica01 724 01 83
Svetovalna služba01 724 01 84
Računovodstvo01 724 01 85
Obračun položnic / odjava prehrane in vodja šolske prehrane01 724 01 86
Kuhinja01 724 01 87
Knjižnica01 724 01 88
Računalništvo01 724 01 89
Hišnik01 724 01 90
Kabinet DSP01 724 01 91
Kabinet 1. triade01 724 01 92
Kabinet 4. in 5. razred01 724 01 93
Kabinet angleškega jezika01 724 01 94
Kabinet glasbe in gospodinjstva01 724 01 95
Kabinet slovenskega jezika in zgodovine01 724 01 96
Kabinet likovne vzgoje01 724 01 97
Kabinet fizike in matematike01 724 01 98
Kabinet naravoslovja in kemije01 724 01 99