Na šoli smo sprejeli nova pravila šolskega reda. Preberite si pravila v celoti.

Pravila šolskega reda

Napotki učenkam in učencem za uspešen pouk na daljavo.

Napotki