POSTOPEK UGOTAVLJANJA PRIPRAVLJENOSTI ZA VSTOP V ŠOLO

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

otrok zogaZa lažji prehod iz predšolskega v šolsko okolje smo vam pripravili nekaj Napotkov pred vstopom v šolo. Pri svojem otroku preverite, katere veščine ima že osvojene in na katerih veščinah bi ga bi bilo potrebno še spodbujati.

Seznanite se še s Pravilno držo pisala.pisalo