Spoštovani starši, sodelavke, sodelavci, prijatelji šole,

na naši šoli že več let deluje šolski sklad, katerega osnovni namen je poskrbeti za socialno šibke učence naše šole in finančno pomagati njihovim staršem, ob tem pa tudi skrbi za posamezne nadstandardne projekte naše šole in nagrajevanje učencev.

V preteklih letih smo vsem staršem, ki so to potrebovali, pomagali pri plačilih šolskih potrebščin, dni dejavnosti, šol v naravi, taborov, ekskurzij, in še kaj.

Denarna sredstva zbiramo na različnih dogodkih, ki jih organiziramo (sejmarjenje, praznični koncert, zbiranje odpadnega papirja…). S sredstvi skrbno in odgovorno upravlja Upravni odbor šolskega sklada OŠ Dob. Podrobnejše informacije o financah šolskega sklada lahko spremljate na šolski spletni strani http://www.os-dob.si/solski-sklad/.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) imamo sedaj možnost pridobiti sredstva tudi iz dohodnine, ki jih lahko nakažemo vsi zaposleni in vsi starši, ki smo davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne bomo plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločimo, komu in v kakšnem deležu bomo prispevali del naše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestimo davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne bomo spreminjali, nam ni treba storiti ničesar.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenimo 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Šolskemu skladu Osnovne šole Dob lahko namenimo največ 0,3%.

To lahko storimo zelo enostavno na dva načina, in sicer:

ali

  • izpolnimo obrazec ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije s podatki, ga natisnemo in podpišemo ter ga do najkasneje v mesecu decembru prinesemo/pošljemo v tajništvo Osnovne šole Dob ali ga vaš otrok odda razredničarki, lahko pa ga tudi sami pošljemo ali odnesemo na Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Obrazec je dostopen TUKAJ.

Hkrati vas obveščamo, da se na Osnovni šoli Dob zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali z izpolnjeno in oddano vlogo (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije) zbiramo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

V imenu celotnega kolektiva osnovne šole se vam zahvaljujemo za izkazano gesto, s katero bomo priklicali še več nasmehov na obraze vseh naših učencev.

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Dob